NEEDLES FALL/WINTER 2023 ตัวแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้ามาจากวัฒนธรรมฝั่งตะวันตก และที่สำคัญสินค้าทั้งหมดล้วนถูกผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ดูสินค้า NEEDLESทั้งหมดได้ที่นี่

+
+
+
+
+
+
Needles
+
+
+
+