South2West8 แบรนด์สินค้าจากซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ในเครือ Nepenthes ที่นำเอาแฟชั่นมาผสมผสานกับกิจกรรมตกปลาฟลายฟิชชิ่ง (Tenkara) ซึ่งถือเป็นกิจกรรม ยอดนิยมของชาวซัปโปโร โดยปรับให้เสื้อผ้ามีความทันสมัย ใช้วัสดุคุณภาพดี และยังคง สอดคล้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานร่วมกับกิจกรรมตกปลาได้เป็นอย่างดี

Continue ReadingSouth2West8 แบรนด์สินค้าจากซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ในเครือ Nepenthes ที่นำเอาแฟชั่นมาผสมผสานกับกิจกรรมตกปลาฟลายฟิชชิ่ง (Tenkara) ซึ่งถือเป็นกิจกรรม ยอดนิยมของชาวซัปโปโร