South2West8 แบรนด์สินค้าจากซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ในเครือ Nepenthes ที่นำเอาแฟชั่นมาผสมผสานกับกิจกรรมตกปลาฟลายฟิชชิ่ง (Tenkara) ซึ่งถือเป็นกิจกรรม ยอดนิยมของชาวซัปโปโร

ดูสินค้า South2 West8ทั้งหมดได้ที่นี่

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+