ตะกร้า

Mini Cart

Promotion Policy

 

End of Season Final Sale Spring/Summer 2021

กติกาและรายละเอียดการซื้อสินค้า

1. สินค้าที่ลดราคาในหมวด End of Season จะไม่สามารถใช้ส่วนลดเพิ่มเติมได้

2. หากต้องการเปลี่ยนสินค้าให้แจ้งกับทางร้านภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าเท่านั้น โดยจะสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือมากกว่าเท่านั้นและสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใบเสร็จ

3. สินค้าในหมวด End of Season ไม่สามารถคืนเงินได้

4. สินค้าบางรายการอาจใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ เนื่องจากสินค้าอาจจะอยู่ต่างสาขา

 

End of Season Sale Final Spring/Summer 2021

Terms & Conditions

1. All items in End of Season Sale cannot use any extra discount

2. International order cannot be return or refund

3. For more information please contact us onion@onionbkk.com