รองเท้าแตะ Bench เบนช์ (Bench Sandals) โดย Hosei Fujisawa ได้นำรองเท้าแตะสำหรับเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนในร้านอาหาร ที่ชาวญี่ปุ่นได้คุ้นเคยเป็นอย่างดี

ดูสินค้า Benchทั้งหมดได้ที่นี่

+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench